Powered by
Rotterdam 
Charity Club

Giovanni van
Bronckhorst
Foundation

Privacy Statement

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2024

In deze privacyverklaring voor De Rotterdam Charity Club (RCC) (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) wordt beschreven hoe en waarom wij uw gegevens kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld wanneer u:

  • Onze website bezoekt op duckrally.nl, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt;
  • Op andere gerelateerde manieren met ons in contact te komen, waaronder verkoop, marketing of evenementen.

Vragen of opmerkingen? Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, verzoeken wij u onze diensten niet te gebruiken. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@rotterdamcharityclub.nl.

Samenvatting van de belangrijkste punten

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Meer informatie over persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Verwerken wij gevoelige persoonsgegevens? Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens? Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. Lees meer over hoe wij uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden. Lees meer over wanneer en met wie we uw persoonsgegevens delen.

Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie kan echter gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Meer informatie over hoe we uw gegevens veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over uw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen, is door een verzoek om toegang tot de betrokkene in te dienen of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Lees de privacyverklaring volledig door.

1. Welke informatie verzamelen we?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt. De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen het volgende omvatten:

  • Namen
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen

 

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalmiddel en de beveiligingscode die aan uw betaalmiddel is gekoppeld. Alle betaalgegevens worden door eventix opgeslagen. U kunt de link(s) naar hun privacyverklaring hier vinden: https://eventix.nl/privacybeleid.

Inloggegevens voor sociale media. We kunnen u de mogelijkheid bieden om u bij ons te registreren met behulp van uw bestaande sociale media-accountgegevens, zoals uw Facebook-, Twitter- of andere sociale media-account. Als u ervoor kiest om u op deze manier te registreren, verzamelen we de informatie die wordt beschreven in het gedeelte met de naam ‘HOE GAAN WE OM MET UW SOCIALE LOGINS?’ hieronder.

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze diensten gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Net als veel andere bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit,  foutrapporten (ook wel ‘crashdumps’ genoemd) en hardware-instellingen).

Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.

Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt zich afmelden voor het verzamelen van deze informatie door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

2. Hoe verwerken wij uw gegevens?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze diensten, waaronder:

Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om het vitale belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

3. Op welke rechtsgronden baseren wij ons om uw gegevens te verwerken?

In het kort: We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van je toestemming.
  • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw gegevens openbaar te maken als bewijs in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.
  • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

4. Wanneer en met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden.

Leveranciers, consultants en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten (‘derden’) die diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. De categorieën van derden waarmee we persoonsgegevens kunnen delen zijn de volgende:

  • Diensten voor gegevensanalyse


Het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens moeten delen in de volgende situaties:

Zakelijke overdrachten. We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

Wanneer we Google Analytics gebruiken. We kunnen uw gegevens delen met Google Analytics om het gebruik van de Diensten bij te houden en te analyseren. De advertentiefuncties van Google Analytics die we kunnen gebruiken, zijn onder meer: Rapportage van vertoningen in het Google Display Netwerk.

5. Maken we gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

6. Hoe gaan we om met uw social logins?

In het kort: Als u ervoor kiest om u te registreren of in te loggen op onze Diensten met behulp van een social media-account, kunnen we toegang hebben tot bepaalde informatie over u.

Onze Diensten bieden u de mogelijkheid om u te registreren en in te loggen met de gegevens van uw sociale media-account van derden (zoals uw Facebook- of Twitter-logins). Wanneer u ervoor kiest om dit te doen, ontvangen we bepaalde profielinformatie over u van uw socialemediaprovider. De profielinformatie die we ontvangen kan variëren afhankelijk van de betreffende social media-provider, maar bevat vaak uw naam, e-mailadres, vriendenlijst en profielfoto, evenals andere informatie die u openbaar maakt op een dergelijk social media-platform.

We zullen de informatie die we ontvangen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of die anderszins aan u duidelijk worden gemaakt op de relevante Diensten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor ander gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw externe socialemediaprovider. We raden u aan hun privacyverklaring te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyvoorkeuren op hun sites en apps kunt instellen.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In het kort: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

8. Hoe houden we uw gegevens veilig?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van persoonlijke gegevens van en naar onze diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Diensten binnen een beveiligde omgeving.

9. Verzamelen we informatie van minderjarigen?

In het kort: we verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en verkopen deze niet aan kinderen.

We vragen niet bewust om gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en brengen deze niet op de markt. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en stemt u in met het gebruik van de Diensten door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat er persoonlijke informatie is verzameld van gebruikers jonger dan 18 jaar, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.

10. Wat zijn uw privacyrechten?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het VK en Zwitserland) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen bestaan uit het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (ii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens; en (v) niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?’ hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?’ hieronder.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie: U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we verzenden, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?’ hieronder. U wordt dan verwijderd van de marketinglijsten. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen en cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Diensten.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@rotterdamcharityclub.nl.

11. Bedieningselementen voor do-not-track-functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (‘DNT’)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

12. Brengen we updates aan in deze verklaring?

In het kort: Ja, we zullen deze verklaring indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangeduid met een bijgewerkte ‘Herziene’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze beschikbaar is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze verklaring?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u per post contact met ons opnemen via:

14. Hoe kunt u de gegevens die we van u verzamelen bekijken, bewerken of verwijderen?

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, die gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, neem dan contact op via bovenstaande contactmogelijkheden.